Doelstellingen

Missie

Businessclub Zwaarveld Hamme (BZH) stelt zich tot doel de bedrijven met standplaats in de industriezone – of in de directe omgeving van het Zwaarveld – te verenigen. In de schoot van de Businessclub kunnen leden zich informeren, problemen aankaarten en oplossingen bespreken en uitwerken. Businessclub Zwaarveld Hamme wil, via doordachte initiatieven en met oog voor milieubewust en duurzaam ondernemen, de werking van elk bedrijf verbeteren en de leefbaarheid van de industriezone optimaliseren.

De vereniging doet aan belangenbehartiging op het vlak van onder meer milieu, energie, mobiliteit en veiligheid. BZH wil tevens optreden als spreekbuis van de ondernemers met lokale overheden en andere economische en bestuurlijke partners.

Kerntaken

Businessclub Zwaarveld Hamme gelooft dat een optimale samenwerking de samenhorigheid bevordert, wat ook de individuele bedrijven ten goede komt. Hierbij een niet-limitatieve opsomming van de kerntaken van BZH:

  • Het verzamelen en verspreiden van nuttige informatie. Uitwisselen van die informatie tussen de leden onderling, maar ook met andere partners.
  • Optreden als aanspreekpunt voor het gemeentebestuur en economische actoren.
  • Optimaliseren van subsidies.
  • Het organiseren van infosessies, cursussen, lezingen en voordrachten.
  • Het organiseren van studiereizen en activiteiten in binnen- en buitenland.
  • Uitgifte van publicaties.
  • Het laten uitvoeren van haalbaarheidsstudies.