Uitnodiging ledenvergadering 6 april 2011

Beste ondernemer,
Hierbij nodigen wij u uit op onze ledenvergadering op woensdag 6 april ek met als centraal thema:

“De Beveiliging op het Zwaarveld”

Deze info-avond gaat door vanaf 17.30u in zaal Le Lis, Baantje 28, te Hamme en
wordt gevolgd door een gezellige kaas- en wijnavond. Afsluiting is gepland om 22u.

Sprekers zijn oa:

−  Politiecommissaris Jan Ketels over inbraakpreventie
−  Mevr. Christel Geltmeyer – Regiodirecteur Voka – over het overheidsproject “Bedrijventerreinmanagement”
−  De firma Seris Security, (het vroegere GMIC) over de verschillende beveiligingsscenario’s

voor industrieterreinen

Er is ruimschoots gelegenheid voorzien tot vragen stellen.

Het is de bedoeling van uw Business Club om al snel na 6 april, en rekening houdend met de inbreng van de aanwezigen,
een concreet voorstel voor de beveiliging van ons industriepark te formuleren.
Daarnaast willen we onze leden straks ook de gelegenheid geven om aan gunsttarieven
de beveiliging van hun eigen bedrijf te organiseren.
Ook voor de bedrijven die nu reeds beveiligd zijn, is de informatie die op deze avond verstrekt wordt belangrijk.

Zoals gebruikelijk is deelname aan deze ledenvergadering gratis voor de eerste twee ingeschrevenen van de bedrijven die lid zijn.
Aan de overige deelnemers wordt een bijdrage van €20,- per persoon gevraagd.

Vriendelijk verzoek om bijgevoegd document voor 1 april ingevuld te faxen naar Alaska
bv-bvba, mevr. Sylvia Dhanis, op 052/48 08 05.

In de hoop ook u persoonlijk te mogen verwelkomen op 6 april teken ik,

met vriendelijke groeten,
Ivo Vermeeren V oorzitter

[easy_contact_forms fid=4]